PROFESJONALNE REJESTRATORY ROZMÓW
!Zmiana adresu siedziby firmy!

wersja językowa

PL | EN
TRX Krzysztof Kryński
ul. Kosmatki 44
03-986 Warszawa
tel. 22 871 33 33
kom 608 777 800
fax 22 871 57 30

NIP: 524-100-94-13
REGON: 014497521

Serwis
ul. Kosmatki 44
03-986 Warszawa
tel. 22 871 33 33

Strona główna » Integracje CTI » OpenScape 4000

INTEGRACJE CTI

Unify OpenScape 4000 (Siemens HiPath 4000)

Istnieją dwa rodzaje integracji CTI rejestratorów rozmów KSRC z centralami Unify OpenScape 4000 (dawniej Siemens HiPath 4000):

Mechanizm integracji CTI w rozwiązaniach firmy TRX wymaga dwóch logicznych połączeń rejestratora z nagrywanym systemem telekomunikacyjnym. W przypadku central OpenScape 4000 (HiPath 4000) połączenie sterujące realizowane jest w oparciu o protokół CSTA (Computer-Supported Telecommunications Applications) oraz środowisko sieci LAN/WAN, natomiast połączenie akustyczne może być zrealizowane za pomocą:

W zależności od wersji oprogramowania nagrywanego systemu może wystąpić konieczność zastosowania platformy pośredniczącej CAP (Common Application Platform), której zadanie polega na tłumaczeniu komunikatów centrali do formatu CSTA.
Zastosowanie to wymaga posiadania odpowiedniej liczby licencji CAP-A (CAP Advanced).NAGRYWANIE AKTYWNE TDM

Integracja aktywna wymaga doposażenia centrali OpenScape 4000 (HiPath 4000) w dodatkowe karty DIUN2 lub DIUT2. Jedna karta tego typu zawiera 2 trakty cyfrowe PCM32 (60 kanałów) i umożliwia jednoczesne nagrywanie do 30 rozmów. Cechą charakterystyczną systemu firmy Unify jest wykorzystywanie dwóch szczelin akustycznych traktu do rejestracji jednej rozmowy. Wynika to z faktu, że dla strumieni głosowych słuchawki oraz mikrofonu alokowane są oddzielne kanały PCM. Rejestrator KSRC nagrywa oba kierunki rozmowy na jednym kanale. Jest to możliwe dzięki odbieraniu a nastepnie sumowaniu sygnałów z obu traktów PCM32. W tym celu rejestrator musi być wyposażony w kartę PRI z dwoma wejściami aktywnymi.
W przypadku konieczności jednoczesnego nagrywania powyżej 30 rozmów należy odpowiednio zwielokrotnić liczbę kart PCM32 po stronie centrali OpemScape 4000 oraz liczbę kart PRI (z dwoma wejściami aktywnymi) po stronie rejestratora TRX.

W celu nagrywania do 30 rozmów należy wyposażyć:
Kanały na karcie nagrywającej PCM32 mogą być skonfigurowane w trybie:

nagrywanie rozmów Unify CSTA

Komunikacja pomiędzy rejestratorem i serwerem CAP (link sterujący) odbywa się poprzez infrastrukturę istniejącej sieci LAN/WAN, natomiast komunikacja z centralą (link akustyczny) wymaga bezpośredniego połączenia obu systemów za pomocą interfejsów PCM32 (traktów 2Mbit/s).

Zastosowanie aktywnej integracji CTI umożliwia rejestrację rozmów z aparatów analogowych, systemowych lub stacji IP bez konieczności bezpośredniego podłączania się do każdej nagrywanej linii abonenckiej. W przypadku konieczności zmiany listy nagrywanych numerów wystarczy jedynie zmiana konfiguracji rejestratora.NAGRYWANIE AKTYWNE IP

Główna różnica pomiędzy integracją aktywną IP i TDM polega na innym mechanizmie pobierania danych akustycznych. W rozwiązaniu aktywnym IP nie ma potrzeby stosowania kart cyfrowego traktu PCM32 (DIUN2/DIUT2 po stronie PBX oraz PRI2 po stronie TRX). Zamiast tego rejestrator rejestruje wymaganą liczbę kont SIP w systemie OpenScape 4000, a strumień audio przesyłany jest za pomocą sieci LAN/WAN oraz protokołu UDP (User Datagram Protocol).

Podobnie jak w rozwiazaniu TDM strumienie audio mikrofonu i słuchawki są rozdzielone, stąd wymagana jest alokacja dwóch dedykowanych końcówek SIP na centrali do obsługi jednego kanału (obu kierunków transmisji).
Jednoczesne nagrywanie 30 rozmów na centrali OpenScape 4000 (HiPath 4000) wymaga zarejestrowania 60 kont SIP.

nagrywanie rozmów Unify CSTA

Rozwiązanie TRX umożliwia jednoczesne stosowanie obu rodzajów integracji (TDM oraz IP) w jednym rejestratorze. Przykładowo konfiguracja zawierająca 30 kanałów TDM może być rozszerzona o 4 kanały IP.NAGRYWANIE PASYWNE

W integracji pasywnej każda nagrywana linia (analogowa, systemowa, ISDN BRA/PRA) jest podłączona dedykowanym okablowaniem do odpowiednich kart rejestratora TRX. W odróżnieniu od tradycyjnego nagrywania, z linii podłączonych do rejestratora pobierany jest wyłącznie sygnał audio, informacje sygnalizacyjne (sterujące nagrywaniem) odbierane są bezpośrednio z systemu OpenScape 4000 za pomocą sieci LAN/WAN i protokołu CSTA. W przypadku konieczności zmiany listy nagrywanych numerów konieczna jest modyfikacja okablowania sieci telefonicznej.


nagrywanie rozmów Unify CSTA

Rejestrator w oparciu o informacje uzyskane z centrali załącza nagrywanie rozmów na poszczególnych stacjach na podstawie algorytmów określonych w jego własnej konfiguracji.ZAUFALI NAM MIĘDZY INNYMI:

Atlantic WSPR Płock UM Bydgoszcz KWP w Radomiu UNIFY PSP Bialystok MS Centrum Ratownictwa Gliwice Grupa LOTOS S.A PLK Poznań KWP w Lublinie